Terminarz rekrutacji 2017-2018

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Studia stacjonarne (III tura rekrutacji)

22.07 - 15.09 (godz. 24.00) - rejestracja elektroniczna (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej
do 15.09 - wprowadzenie wyników ze świadectwa dojrzałości
19.09 (do godz. 10.00) - ogłoszenie list zakwalifikowanych
19.09 - 21.09 - przyjmowanie dokumentów w WKR (rejestracja kandydatów na studia)
21.09 - ogłoszenie list przyjętych

Studia niestacjonarne - kierunków nie uruchomiono

Wejście do systemu ERK (rekrutacji elektronicznej).