System Elektronicznej Rekrutacji

System Elektronicznej Rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) jest aktywny od 01.12.2016r

Wejście do Systemu Elektronicznej Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznej Rekrutacji