Przyjęci (lista końcowa)

Końcowa lista osób przyjętych  na studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Lista wg nr ERK (aktualizacja z dn. 14.09.2020r. 15:00).

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  (studia stacjonarne I stopnia)

 • 61669
 • 62224
 • 63558
 • 73757
 • 74055
 • 74906
 • 75308
 • 76783
 • 77251
 • 77972
 • 80750
 • 81512
 • 81570
 • 81660
 • 81873
 • 81881
 • 82239
 • 82426
 • 82443
 • 82723
 • 82898
 • 82920
 • 83028
 • 83076
 • 83127
 • 83168
 • 83191
 • 83284
 • 83394
 • 83516
 • 83546
 • 83551
 • 83596
 • 83634
 • 83641
 • 83746
 • 83836
 • 83920
 • 83952
 • 83955
 • 84082
 • 84111
 • 84380
 • 84389
 • 84507
 • 84641
 • 84707
 • 84732
 • 84811
 • 84847
 • 84938
 • 84939
 • 85011
 • 85047
 • 85163
 • 85195
 • 85294
 • 85320
 • 85363
 • 85387
 • 85512
 • 85547
 • 85549INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  (studia stacjonarne I stopnia)

 • 54326
 • 59485
 • 69986
 • 70530
 • 73593
 • 75520
 • 77095
 • 77663
 • 77917
 • 78062
 • 78101
 • 78169
 • 78192
 • 78893
 • 79396
 • 80387
 • 80784
 • 81571
 • 81590
 • 81631
 • 81714
 • 81768
 • 81861
 • 81907
 • 81910
 • 81987
 • 82024
 • 82040
 • 82087
 • 82175
 • 82183
 • 82199
 • 82215
 • 82226
 • 82390
 • 82443
 • 82526
 • 82609
 • 82662
 • 82700
 • 82702
 • 82761
 • 82860
 • 82965
 • 83007
 • 83029
 • 83118
 • 83136
 • 83191
 • 83266
 • 83354
 • 83540
 • 83546
 • 83586
 • 83633
 • 83690
 • 83718
 • 83733
 • 83757
 • 83792
 • 83829
 • 83835
 • 83855
 • 83926
 • 83938
 • 83958
 • 83972
 • 84031
 • 84056
 • 84111
 • 84182
 • 84230
 • 84322
 • 84355
 • 84415
 • 84419
 • 84544
 • 84546
 • 84560
 • 84561
 • 84574
 • 84586
 • 84593
 • 84605
 • 84621
 • 84669
 • 84678
 • 84691
 • 84712
 • 84754
 • 84770
 • 84782
 • 84805
 • 84813
 • 84839
 • 84848
 • 84862
 • 84889
 • 84900
 • 84947
 • 84948
 • 84970
 • 85073
 • 85106
 • 85142
 • 85154
 • 85174
 • 85225
 • 85245
 • 85289
 • 85362
 • 85366
 • 85439
 • 85488
 • 85520
 • 85523
 • 85534
 • 85561
 • 85563INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  (studia niestacjonarne II stopnia)

 • 13918
 • 15085
 • 17033
 • 17516
 • 18958
 • 20801
 • 30917
 • 31940
 • 33004
 • 43907
 • 46700
 • 51477
 • 56615
 • 59109
 • 59569
 • 60227
 • 60339
 • 60659
 • 61285
 • 61579
 • 61756
 • 63679
 • 64578
 • 65440
 • 65705
 • 67398
 • 77931
 • 80400
 • 81121
 • 81599
 • 81810
 • 82179
 • 82975
 • 83238
 • 83925
 • 84296
 • 84566
 • 85127
 • 85262
 • 85344
 • 85457

RÓŻNICE PROGRAMOWE  - studia niestacjonarne II stopnia

Zostały wyznaczone różnice programowe dla kandydatów przyjętych na studia, którzy ukończyli kierunek pokrewny (wykaz różnic programowych).

Opłaty za punkty ECTS różnic programowych będą naliczone jedynie w przypadku powtarzania niezaliczonej formy zajęć (Zarządzenie Nr R-17/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2020 r.).