OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

UWAGA:

Został uruchomiany ostatni etap REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ. 

W dniach od 21 lipca do 16 września 2018 r. możliwa jest elektroniczna rejestracja na poniższe kierunki: 

Studia stacjonarne I stopnia

  • Inżynieria Środowiska
  • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Studia niestacjonarne II stopnia

  • Inżynieria Środowiska