Komisja rekrutacyjna WIŚ

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska

Przewodnicząca

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Sekretarz
dr hab. inż. Zbigniew Suchorab

Członkowie
dr Sławomir Gułkowski
dr inż. Tomasz Cholewa
mgr inż. Łukasz Guz