Komisja rekrutacyjna WIŚ

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska

W miesiącu grudniu WKR WIŚ nie pełni dyżurów, zainteresowani podjęciem studiów na naszym Wydziale proszeni są o rejestrację w systemie ERK.

Przewodnicząca
dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Sekretarz
dr inż. Zbigniew Suchorab

Członkowie
dr Sławomir Gułkowski
dr inż. Tomasz Cholewa
dr inż. Agnieszka Żelazna
mgr inż. Łukasz Guz

kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną pod następującym adresem mailowym:

rekrutacja@wis.pol.lublin.pl

telefon: 81 538 4407