Informacje dla kandydatów

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na semestr letni roku akademickiego została zakończona.


Aktualnie rekrutacja nie jest prowadzona na studia:

  • Studia stacjonarne I stopnia (Inżynieria Środowiska i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii)
  • Studia niestacjonarne I stopnia (Inżynieria Środowiska)
  • Studia niestacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska)

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji na ww. studia: czerwiec/lipiec 2018 r..Dokumenty będące podstawą postępowania rekrutacyjnego na Politechnice Lubelskiej:

Uchwała Nr 27/2016/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Nr 25/2015/V z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2016/2017 - 2018/2019.