Harmonogram rekrutacji

UWAGA: Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć (rejestracja kandydatów) komplet wymaganych dokumentów, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.


Studia stacjonarne I stopnia (IŚ i IOŹE)

09.07.2018 r. – 20.07.2018 r.: Elektroniczna rejestracja uzupełniająca kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;

09.07.2018 r. – 24.07.2018 r.: Aktualizowanie listy osób zakwalifikowanych (on-line) z uwzględnieniem rekrutacji uzupełniającej (ogłoszenie drukowanej listy imiennej dn. 24.07.2018 r.);

23.07.2018 r. – 25.07.2018 r. w godz. 10:00 - 14:00 (w środę 25 lipca do 18:00): Rejestracja kandydatów na studia (przyjmowanie dokumentów);

21.07.2018 r. – 16.09.2018 r.: Elektroniczna rejestracja uzupełniająca kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;

17.09.2018 r.: Wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista osób zakwalifikowanych);

18.09.2018 r. – 20.09.2018 r. w godz. 10:00 - 14:00 (w czwartek 20 września do 18:00): Rejestracja kandydatów na studia (przyjmowanie dokumentów);

21.09.2018 r.: Ogłoszenie list przyjętych;


Studia niestacjonarne II stopnia (IŚ)

20.07.2018 r. (do godz. 14:00): Wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista osób zakwalifikowanych);

23.07.2018 r. – 25.07.2018 r. w godz. 10:00 - 14:00 (w środę 25 lipca do 18:00): Rejestracja kandydatów na studia (przyjmowanie dokumentów);

26.07.2018 r.: Ogłoszenie list przyjętych;

21.07.2018 r. – 16.09.2018 r.: Elektroniczna rejestracja uzupełniająca kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;

17.09.2018 r.: Wyniki postępowania rekrutacyjnego (lista osób zakwalifikowanych);

18.09.2018 r. – 20.09.2018 r. w godz. 10:00 - 14:00 (w czwartek 20 września do 18:00): Rejestracja kandydatów na studia (przyjmowanie dokumentów);

21.09.2018 r.: Ogłoszenie list przyjętych;

Harmonogram rekrutacji WIŚ w roku akademickim 2018/2019 opracowano na podstawie harmonogramu Politechniki Lubelskiej.


Wejście do systemu ERK (rekrutacji elektronicznej kandydatów).