Harmonogram rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia (IŚ, IOŹE) oraz studia niestacjonarne II stopnia (IŚ)

I tura rekrutacji:

 • 18.05.2020 r. – 16.08.2020 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;
 • 17.08.2020 r.: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych w I turze;
 • 18.08.2020 r. – 21.08.2020 r. Załączenie w systemu ERK skanów wymaganych dokumentów;
 • 21.08.2020 r.: Częściowe wyniki procesu rekrutacyjnego (lista osób, które wgrały do systemu ERK dokumenty w formie elektronicznej);
 • do 28.08.2020 r.:  Przesłanie oryginałów wymaganych dokumentów do biura WKR za pomocą poczty lub firmy kurierskiej;
 • 31.08.2020 r.: Lista osób przyjętych.

II tura rekrutacji:

 • do 04.09.2020 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;
 • 08.09.2020 r.: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych w II turze;
 • 08.09.2020 r. – 11.09.2020 r.: Złożenie wymaganych dokumentów - załączenie w systemie ERK skanów dokumentów (maksymalny rozmiar pliku 2 MB) oraz przesłanie oryginałów dokumentów do biura WKR za pomocą poczty lub firmy kurierskiej (liczy się data otrzymania dokumentów);
 • 14.09.2020 r.: Lista osób przyjętych.

III tura rekrutacji:

 • do 04.10.2020 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;
 • 06.10.2020 r.: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych w III turze;
 • 07.10.2020 r. – 09.10.2020 r.: Złożenie wymaganych dokumentów - załączenie w systemie ERK skanów dokumentów (maksymalny rozmiar pliku 2 MB) oraz przesłanie oryginałów dokumentów do biura WKR za pomocą poczty lub firmy kurierskiej (liczy się data otrzymania dokumentów);
 • 12.10.2020 r.: Końcowe wyniki procesu rekrutacyjnego;


Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty w miejscu i terminie określonym przez WKR, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.Sprawdź dyżury WKR