Harmonogram rekrutacji

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są złożyć komplet wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na studia.


STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (IŚ i IOŹE)

I tura:

II tura:

 • 10.07.2019 r. – do 17.07.2019 r.: Uzupełniająca elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen. UWAGA: księgowanie opłat w systemie może trwać nawet dwa dni. W przypadku wykonania opłaty rekrutacyjnej 17 lub 18 lipca, koniecznie proszę przesłać e-mailem na adres rekrutacja@wis.pol.lublin.pl potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,  podając w tytule e-maila: imię, nazwisko i nr ERK kandydata;
 • 19.07.2019 r. (do godz. 14:00): Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych (I + II tura);
 • 22.07.2019 r. – 24.07.2019 r. (w godz. 10:00 - 14:00): Przyjmowanie wymaganych dokumentów (rekrutacja uzupełniająca);
 • 24.07.2019 r. (po godz. 15:00): Ogłoszenie listy osób przyjętych (rekrutacja uzupełniająca);

III tura:

 • 25.07.2019 r. – do 15.09.2019 r.: Uzupełniająca elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen.
 • 17.09.2019 r. (do godz. 14:00): Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych (III tura);
 • 18.09.2019 r. – 20.09.2019 r. (w godz. 10:00 - 14:00): Przyjmowanie wymaganych dokumentów (rekrutacja uzupełniająca);
 • 20.09.2019 r. (po godz. 15:00): Ogłoszenie końcowej listy osób przyjętych;


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
(IŚ)

I tura:

II tura:

 • 22.07.2019 r. – do 15.09.2019 r.: Uzupełniająca elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen.
 • 17.09.2019 r. (do godz. 14:00): Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych (II tura);
 • 18.09.2019 r. – 20.09.2019 r. (w godz. 10:00 - 14:00): Przyjmowanie wymaganych dokumentów (rekrutacja uzupełniająca);
 • 20.09.2019 r. (po godz. 15:00): Ogłoszenie końcowej listy osób przyjętych;Sprawdź dyżury WKR