Harmonogram rekrutacji

Studia stacjonarne II stopnia IŚ

I tura rekrutacji:

 Rekrutacja uzupełniająca:

  • 14.02.2021 r. – 28.02.2021 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;
  • do 03.03.2021 r.: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej;
  • 03.03.2021 r. – 05.03.2021 r.:  Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów);
  • 05.03.2021 r.: Lista osób przyjętych;


Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest wgrać do systemu ERK wymagane dokumenty w formie elektronicznej.