Cudzoziemcy

Informacje dla kandydatów nie będących obywatelami Polski, zamieszczone są w uczelnianym serwisie informacyjnym Politechniki Lubelskiej:

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/cudzoziemcy