Aktualności

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia (Inżynieria Środowiska i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii) oraz na studia niestacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska) zostały zakończone.

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska) na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 uruchomiona zostanie w styczniu 2020 r.