Aktualności

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska) na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 zakończyła się 15.02.2020 r.

Następny nabór na ww studia odbędzie się w 2021 r. Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia (Inżynieria Środowiska i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii) oraz na studia niestacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska) w roku akademickim 2020/2021 zostanie uruchomiona w czerwcu 2020 r.