Aktualności

Od 03.02.2020 r. uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska) na semestr letni roku akademickiego 2019/2020. Elektroniczna rekrutacja zakończy się ostatecznie 15.02.2020 r.

W przypadku problemu z edycją oceny z dyplomu lub średniej ze studiów, proszę najpóźniej do poniedziałku do godz. 9:00 powiadomić mailowo o tym Komisję Rekrutacyjną.
Gdyby opłata rekrutacyjna nie była zaksięgowana w systemie ERK do ww. terminu, również proszę przesłać mailowo potwierdzenie wykonania opłaty.  

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w I turze, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów, dalej pozostają zakwalifikowani do przyjęcia w II turze.
Kandydaci zarejestrowani w I turze, którzy nie zostali zakwalifikowani w I turze (z powodu braku opłaty rekrutacyjnej lub barku wprowadzonej oceny), nie muszą się ponownie rejestrować w II turze. Należy jedynie uzupełnić wspomniane braki.

Od bieżącego roku obowiązują nieznaczne zmiany w trybie rekrutacji, w związku z wprowadzeniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.
Rekrutacja prowadzona jest ogólnie na kierunek Inżynieria Środowiska. 
Podział na następujące specjalności nastąpi po pierwszym semestrze:

  • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
  • Technologia wody, ścieków i odpadów
  • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia (Inżynieria Środowiska i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii) oraz na studia niestacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska) w roku akademickim 2020/2021 zostanie uruchomiona w czerwcu 2020 r.