Studenci w Elektrowni Kozienice

W dniu 24 listopada 2017 roku Studenci studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja odbyli wycieczkę do ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych koło Kozienic. Elektrownia Kozienice jest największą w Polsce elektrownią, a zarazem największym producentem energii z węgla kamiennego. Dysponuje ona 10 wysoko sprawnymi blokami energetycznymi o łącznej osiągalnej mocy 2941 MW. W chwili obecnej prowadzone są prace końcowe budowy nowoczesnego jedenastego bloku o mocy 1075 MW, który z końcem roku zostanie oddany do eksploatacji. Podczas wycieczki po terenie zakładu Studenci zostali zapoznani z ogólnymi zasadami funkcjonowania Elektrowni. Odwiedzili Wydział Odsiarczania spalin, gdzie został omówiony proces wytwarzania gipsu jako produktu ubocznego odsiarczania spalin, w oparciu o metodę mokrą wapienną. Na Wydziale Nawęglania mieli okazję obserwować rozładunek węgla przy pomocy wywrotnic, zaś na hali maszyn zostali zapoznani z budową turbozespołu. Wycieczka miło zakończyła się nad Wisłą, gdzie omówione zostało ujęcie poboru wody chłodzącej.