Prezentacja firmy Hoval

W dniu 1 grudnia 2017 roku Studenci studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja wysłuchali wykładu przygotowanego przez Pracowników firmy Hoval. Studenci zapoznali się z nowoczesnymi systemami grzewczo-wentylacyjnymi do zastosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, głównie w hotelach, biurach, szkołach, halach. Specjaliści zaprezentowali rozwiązania systemowe, wykorzystujące takie urządzenia, jak: wysoko sprawne kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła, generatory energii cieplnej i elektrycznej, jednostki wentylacyjne, płaskie kolektory słoneczne, zbiorniki buforowe.