Konkursy Narodowego Centrum Nauki 2017

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Trwa nabór wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki: OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1. Wnioski należy składać do 15 grudnia 2017 roku.
OPUS 14 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu oraz stworzenie zespołu badawczego. Skierowany jest do każdego Naukowca, niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego. Łączny budżet konkursu to 300 mln zł.
PRELUDIUM 14 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Łączny budżet konkursu to 40 mln zł.
DAINA 1 – wspólny projekt Narodowego Centrum Nauki i litewskiej agencji Lietuvos Mokslo Taryba (LMT). Finansowanie mogą w nim zdobyć polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych. Planowane projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Budżet konkursu zaplanowano na 8 mln zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ncn.gov.pl.