Aktualności

Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Zbigniew Suchorab

Wniosek

Harmonogram postępowania

Autoreferat

Recenzja - Prof. dr hab. inż. Marian Mazur

Recenzja - Prof. dr hab. inż Jarosław Mikielewicz

Recenzja - Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL

Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Małgorzata Franus

Wniosek

Harmonogram postępowania

Autoreferat

Recenzja - Prof. zw. dr hab. inż. January Bień

Recenzja - Prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska

Recenzja - Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki

Przewód doktorski - mgr Lidia Bandura

Olgłoszenie o publicznej obronie

Streszczenie pracy

Recenzja - dr hab. inż. Tomasz Bajda

Recenzja - prof. dr hab. inż. Barbara Białecka

Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Marcin Widomski

Wniosek

Harmonogram postępowania

Autoreferat

Recenzja - dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL

Recenzja - prof. ndzw. dr hab. inż. Marek Gromiec

Recenzja - prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak

Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Jolanta Grochowska

Wniosek

Harmonogram postępowania

Autoreferat

Recenzja Dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Recenzja Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, Prof. PL

Recenzja Prof. Dr hab. inż. Józefa Wiater

Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Magdalena Wdowin

Wniosek

Harmonogram postępowania

Autoreferat

Recenzja Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki

Recenzja Prof. dr hab. inż. Marian Mazur

Recenzja Dr hab. Prof. PL Artur Pawłowski

Postępowanie habilitacyjne - dr Maciej Kostecki

Wniosek

Harmonogram postępowania

Recenzja dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL

Recenzja dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz

Recenzja prof dr hab. inż. Tomasz Winnicki

Regulamin dot. przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunki zamawiane

Wniosek dot. przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunki zamawiane