Zespoły robocze

Zespół do prac nad utworzeniem nowego kierunku studiów
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL
dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL
dr hab. inż. Marcin Widomski
dr hab. inż. Zbigniew Suchorab
dr inż. Tomasz Cholewa

Komisja do zatwierdzania tematyki prac dyplomowych studentów
dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL
dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
dr inż. Andrzej Raczkowski