Organizacja WSZJK

Wydziałowa komisja ds. kształcenia:

dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL – przewodniczący

dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL

dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

dr Sławomir Gułkowski

mgr. inż. Wojciech Cel

Katarzyna Boratyńska (studentka)

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia:

dr hab. Agata Zdyb, prof. PL – przewodniczący

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

dr inż. Mariusz Skwarczyński

dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL

dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL

dr inż. Małgorzata Iwanek

dr inż. Adam Piotrowicz

mgr inż. Janusz Iberszer

mgr Justyna Kujawska

stud. Katarzyna Boratyńska