Tytuły naukowe

Tytuły naukowe profesora
w dyscyplinie Inżynieria Środowiska
procedowane w Politechnice Lubelskiej

Prof. dr hab. inż. Janusz Ozonek
Data nadania tytułu: 2012/12/21

Prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska
Data nadania tytułu: 2014/06/26

Prof. dr hab. inż. Janczukowicz Wojciech
Data nadania tytułu: 2015/07/16

09.02.2017 - Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka
Data nadania tytułu: 2017/02/09

14.03.2018 dr hab. Barbara Kubica
Data nadania tytułu: 2018/01/29

25.IV.2018 dr hab. inż. Wojciech Franus
Data nadania tytułu: 2018/03/22

Prof. dr hab. inż. Beata Kowalska (dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
Data nadania tytułu: 2020/09/28

Tytuły naukowe profesora
w dyscyplinie Inżynieria Środowiska
procedowane w w innej uczelni

Prof. dr hab. Artur Pawłowski (Politechnika Częstochowska)
Data nadania tytułu: 2017/02/27

Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska (Politechnika Białostocka)
Data nadania tytułu: 2018/11/08

Tytuły naukowe profesora
w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
procedowane wg. nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

Prof. dr hab. inż. Gabriel Borowski
Data nadania tytułu: 2021/02/26