Rada Wydziału

Władze Wydziału
1. Prof. dr hab. Witold Stępniewski
2. Dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL
3. Dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL
4. Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Grupa profesorów i doktorów habilitowanych
5. Dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL
6. Dr hab. inż. Jacek Czerwiński, prof. PL
7. Dr hab. Mariola Chomczyńska, prof. PL
8. Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska
10. Dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL
11. Dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL
12. Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL
13. Prof. dr hab. Artur Pawłowski,
14. Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska,
15. Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski
16. Dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL
17. Prof. dr hab. Henryk Sobczuk
18. Dr hab. inż. Zbigniew Suchorab
19. Dr hab. inż. Marcin Widomski
20. Dr hab. Agata Zdyb, prof. PL

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich
21. Dr Sławomir Gułkowski
22. Dr inż. Magdalena Lebiocka
23. Dr inż. Agnieszka Żelazna

Grupa pracowników niebędących nauczycielami
24. Mgr Edyta Wojtaś
25. Mgr inż. Katarzyna Wójcik-Oliveira

Grupa studentów i doktorantów
26. Paweł Bliźniuk
27. Justyna Grabowska
28. Dominika Czuryło
29. Aleksandra Stypuła
30. Iwona Korzec
31. Mgr inż. Ewelina Krawczak