Zgłoszenia patentowe

Zgłoszenia patentowe do UP RP 

 1. Pawłowski L., Wasąg H., Kotowski M. Sposób odzyskiwania srebra i regeneracja wypracowanego utrwalacza fotograficznego Zgłoszenie patentowe P- 248057 z dnia 4.06.1984 

2. Pawłowski L., Kotowski M., Mazurkiewicz A., Pawłowski J., Drąg P., Uziębło K. Sposób utylizacji odpadowego siarczanu żelazowego Zgłoszenie patentowe P- 250048 z dnia 15.10.1984 

3. Pawłowski L., Drąg P., Uziębło K. Sposób wytwarzania żółcieni i czerni żelazowej Zgłoszenie patentowe P- 250273 z dnia 30.10.1984 

4. Pawłowski L., Kotowski M., Mazurkiewicz A., Pawłowski J., Drąg P., Uziębło K. Sposób wytwarzania żółcieni żelazowej Zgłoszenie patentowe P- 250335 z dnia 6.11.1986 

5. Pawłowski L., Kotowski M., Mazurkiewicz A., Pawłowski J., Drąg P., Uziębło K. Sposób oczyszczania siarczanu żelazawego Zgłoszenie patentowe P- 250272 z dnia 16.06.1987 

6. Skowron J., Pawłowski L., Król A., Kotowski M. Sposób ciągłego określania chemicznego zapotrzebowania tlenu kondensatów pary uzyskiwanych, zwłaszcza w procesie zatężania mleka i układ do określania chemicznego zapotrzebowania tlenu kondensatów pary uzyskiwanych, zwłaszcza w procesie zatężania mleka Zgłoszenie patentowe P- 263286 z dnia 24.12.1986 

7. Olchowik J. Sposób i układ zwiększenia sprawności hybrydowego systemu solarnego Zgłoszenie patentowe P- 364190 z dnia 22.12.2003 

8. Sikora J., Sikora R., Lakutowicz J., Kowalska B. Wytłaczarka do tworzyw polimerowych Zgłoszenie patentowe P-372283 z dnia 17.01.2005 

9. Sikora J., Nowak J., Straczewski L., Garbacz T., Karwowska D., Kowalska B. Polimerowy wytwór porowaty Zgłoszenie patentowe P-375384 z dnia 27.05.2005 

10. Sikora J., Kowalska B., Garbacz T., Tor A. Termoplastyczna powłoka wielowartswowa Zgłoszenie patentowe P-376808 z dnia 29.08.2005 

11. Burek R., Połednik B., Raczkowski A. Sposób pomiaru wyczuwalnej jakości i stężenia zanieczyszczeń zapachowych Zgłoszenie patentowe P-375937 z dnia 28.06.2005 

12. Sobczuk H. Maszyna rotacyjna Zgłoszenie patentowe P-379253 z dnia 21.03.2006 

13. Sikora J., Sikora R., Kowalska B. Makroheterogeniczna wytłoczyna z monopolimeru i sposób wytłaczania makroheterogenicznej wytłoczyny z monopolimeru Zgłoszenie patentowe P-379433 z dnia 10.04.2006 

14. Sikora R., Tor A., Kowalska B. Głowica wytłaczarska Zgłoszenie patentowe P-380161 z dnia 11.07.2006 

15. Olchowik J. Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si Zgłoszenie patentowe P-382359 z dnia 4.05.2007 

16. Kowalski D. Rura hydrauliczna o zmiennej średnicy Zgłoszenie patentowe P-383383 z dnia 18.09.2007 

17. Kowalski D. Sposób i układ zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed uderzeniem hydraulicznym Zgłoszenie patentowe P-383384 z dnia 18.09.2007 

18. Pawłowska M., Pawłowski L., Wasąg H. Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych Zgłoszenie patentowe P-383556 z dnia 16.10.2007 

19. Pawłowska M., Pawłowski L. Sposób i urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu Zgłoszenie patentowe P-383913 z dnia 29.11.2007 

20. Pawłowska M., Pawłowski L. Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu Zgłoszenie patentowe P- 384151 z dnia 24.12.2007 

21. Pełczyński T., Pawłowski L. Stop złota o wysokiej twardości Zgłoszenie patentowe P-3834640 z dnia 10.03.2008 

22. Widomski M., Pawłowski L. Sposób ochrony przeciwerozyjnej stopów Zgłoszenie patentowe P-384985 z dnia 21.04.2008 

23. Wasąg H., Pawłowski L. Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza Zgłoszenie patentowe P-385072 z dnia 29.04.2008 

24. Pawłowska M., Pawłowski L. Sposób eliminacji mobilnej frakcji jonów metali ciężkich w osadach ściekowych Zgłoszenie patentowe P-385136 z dnia 9.05.2008 

25. Pawłowski L., Tetiurka W. Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru Zgłoszenie patentowe P-385155 z dnia 12.05.2008 

26. Pawłowski L., Tetiurka W. Sposób wywarzania asfaltu ekologicznego o niskiej emisji związków rakotwórczych Zgłoszenie patentowe P-385156 z dnia 12.05.2008 

27. Pawłowska M., Siepak J., Pawłowski L., Pleczyński J. Sposób wykorzystania osadów ściekowych do intensyfikacji produkcji biogazu na składowiskach odpadów komunalnych Zgłoszenie patentowe P-385336 z dnia 2.06.2008 

28. Pawłowska M., Siepak J., Pawłowski L., Pleczyński J. Sposób intensyfikacji produkcji metanu na składowiskach odpadów komunalnych Zgłoszenie patentowe P-385337 z dnia 2.06.2008 

29. Pawłowski L., Pawłowska M., Wójcik W., Fijałka T., Pilipczuk I., Zborowski K., Dereń M., Rydz W. Sposób utylizacji odpadów ścieków zintegrowanych z odzyskiem energii Zgłoszenie patentowe P-385432 z dnia 13.06.2008 

30. Sobczuk H., Suchorab Z. Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach Zgłoszenie patentowe P-385444 z dnia 16.06.2008

31. Sobczuk H., Suchorab Z. Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych Zgłoszenie patentowe P-385445 z dnia 16.06.2008

32. Sobczuk H., Suchorab Z. Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach Zgłoszenie patentowe P-385446 z dnia 16.06.2008

33. Pawłowski L., Pawłowska M. Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej Zgłoszenie patentowe P-386008 z dnia 2.09.2008

34. Pawłowski L., Pawłowska M., Dadej W. Sposób i urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości Zgłoszenie patentowe P-386047 z dnia 8.09.2008

35. Pawłowski L., Pawłowska M., Dadej W. Sposób i urządzenie do wzbogacania biogazu w metan z wykorzystaniem oczyszczonych ścieków komunalnych Zgłoszenie patentowe P-386048 z dnia 8.09.2008

36. Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A., Piotrowicz A., Sposób i urządzenie do usuwania związków złowonnych przy produkcji asfaltu Zgłoszenie patentowe P-386055 z dnia 9.09.2008

37. Pawłowski L., Pawłowska M., Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A., Sposób dezodoryzacji oparów z produkcji asfaltu Zgłoszenie patentowe P-386056 z dnia 9.09.2008

38. Pawłowski L., Pawłowska M. Urządzenie do utleniania metanu z resztkowego gazu wysypiskowego Zgłoszenie patentowe P-386210 z dnia 3.10.2008

39. Rożej A. Sposób oznaczania liczby bakterii wykorzystaniem rozkładu Poissona Zgłoszenie patentowe P-386318 z dnia 20.10.2008

40. Montusiewicz A., Pawłowski L., Ozonek J., Pawłowska M., Lebiocka M. Sposób i urządzenie do intensyfikacji otrzymywania biogazu z osadów ściekowych komunalnych Zgłoszenie patentowe P-386330 z dnia 22.10.2008

41. Montusiewicz A., Pawłowski L., Lebiocka M. Sposób intensyfikacji wytwarzania metanu z osadów ściekowych Zgłoszenie patentowe P-386436 z dnia 4.11.2008

42. Pawłowska M., Montusiewicz A., Pawłowski L. Sposób wytwarzania emulgowanego paliwa z osadów ściekowych Zgłoszenie patentowe P-386597 z dnia 25.11.2008

43. Ozonek J., Fijałkowski S., Cieplak J., Szkutnik E. Sposób ograniczenia emisji odorów z wód spławikowych i popłuczynach przemysłu cukierniczego Zgłoszenie patentowe P-387021 z dnia 12.01.2009

44. Krukowski I. Sposób łączenia elementów rur preizolowanych w systemach preizolowanych dwururowych Zgłoszenie patentowe P-388136 z dnia 28.05.2009

45. Pawłowski L., Pawłowski A. Sposób otrzymywania paliwa z osadów ściekowych Zgłoszenie patentowe P-389207 z dnia 6.10.2009

46. Sobczuk H., Guz Ł. Urządzenie do transportu mikroekstrakcji do fazy stałej Zgłoszenie patentowe P-391063 z dnia 26.04.2010

47. Czerniaś K., Jóżwiakowski K., Mazur A., Goral R., Pawłowski L., Szymański K., Kotulska M., Zieba J., Podstawka S., Góźdź J. Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją Zgłoszenie patentowe nr P-391798 z dnia 12.07.2010

49. Pawłowski L., Montusiewicz A., Poleszak A., Duklewski W., Jaśkowski R. Sposób wytwarzania biogazu z osadów ściekowych Zgłoszenie patentowe nr P-393015 z dnia 24.11.2010

50. Iwanek M., Kowalski D. Sposób i zestaw do przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych Zgłoszenie patentowe nr P-393040 z dnia 30.11.2010

51. Olchowik J. Sposób wizualizacji powierzchni atomowej krystalicznego krzemu Zgłoszenie patentowe nr P-393360 z dnia 20.11.2010

52. Pawłowski L., Zymek H., Pawłowska M., Urban. E. Sposób modyfikacji asfaltu Zgłoszenie patentowe nr P-393756 z dnia 28.01.2011

53. Iwanek M., Krukowski I. Sposób transportowania wód opadowych przez przewyższenie terenowe za pomocą urządzenia lewarowego Zgłoszenie patentowe nr P-393949 z dnia 17.02.2011

54. Pawłowski L., Sposób modyfikacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej Zgłoszenie patentowe nr P-394880 z dnia 16.05.2011

55. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A., Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesłanej w sieciach wodociągowych Zgłoszenie patentowe nr P-396165 z dnia 1.09.2011

56. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A., Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesłanej w sieciach wodociągowych Zgłoszenie patentowe nr P-396164 z dnia 1.09.2011

57. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A., Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesłanej w sieciach wodociągowych Zgłoszenie patentowe nr P-396163 z dnia 1.09.2011

58. Pawłowski L., Olchowik J., Urządzenie do klimatyzacji Zgłoszenie patentowe nr P-397491 z dnia 21.12.2011

59. Olchowik J., Sposób i układ do poprawy sprawności krzemowych fotoogniw krystalicznych. Zgłoszenie patentowe z dnia 21.12.2011

60. Olchowik J. Sposób zwiększania powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych Zgłoszenie patentowe P-397870 z dnia 21.12.2011

61. Matynia T., Pawłowski L., Urban E., Miduch H. (z PRD Lubartów) Sposób modyfikacji asfaltów drogowych Patent P-398499 z dnia 19.03.2012

62. Pawłowska M., Pawłowski L., Montusiewicz A., Sposób współfermentacji tłuszczów z osadów ściekowych Zgłoszenie patentowe z dnia 21.03.2012

63. Pawłowski L., Matynia T., Pawłowska M. Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym Zgłoszenie patentowe P.398954 z dnia 24.04.2012

64. Pawłowski L., Matynia T., Sposób modyfikacji asfaltu mieszaniną dicyklopentadienu, styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki Zgłoszenie patentowe P.398955 z dnia 24.04.2012

65. Matynia Tadeusz, Pawłowski L., Pawłowski A., Matynia Tomasz, Urban E., Miduch H., Sposób modyfikowania asfaltów drogowych Zgłoszenie patentowe P.400627 dniu 3.09.2012

66. Pawłowski L., Pawłowska M. Sposób zabezpieczania poboczy dróg Zgłoszenie patentowe P.400796 dniu 17.09.2012

67. Sobczuk H., Guz Ł. Sposób stabilizacji sygnału sondy psychometrycznej Peltiera Zgłoszenie patentowe P.401383 dniu 29.10.2012

68. Sobczuk H., Guz Ł. Sposób i urządzenie do regulacji temperatury czynnika grzewczego Zgłoszenie patentowe P.401561 dniu 12.11.2012

69. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Sposób i układ zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu sieci wodociągowej Zgłoszenie patentowe P.402370 z dnia 7.01.2013

70 . Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Sposób i urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego w przewodach sieci wodociągowej Zgłoszenie patentowe P.402369 z dnia 7.01.2013

71. Iwanek M., Błażejewski R., Sposób zamontowania miernika i miernik maksymalnego napełnienia studzienki kanalizacyjnej Zgłoszenie patentowe P.404385 z dnia 20.06.2013 r.

72. Ciukszo M., Iwanek M., Sposób oceny szczelności połączeń rur Zgłoszenie patentowe P.404617 z dnia 09.07.2013 r.

73. Ciukszo M., Iwanek M., Sposób oceny szczelności połączeń rur Zgłoszenie patentowe P.404618 z dnia 09.07.2013 r.

74. Ciukszo M., Iwanek M., Sposób oceny szczelności połączeń rur, Zgłoszenie patentowe P.404619 z dnia 09.07.2013 r.

75. Ciukszo M., Iwanek M., Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur, Zgłoszenie patentowe P.404620 z dnia 09.07.2013 r.

76. Ciukszo M., Iwanek M., Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur Zgłoszenie patentowe P.404620 z dnia 09.07.2013 r.

77. Girol M.M, Kowalski D., Ozonek J., Girol A.M. Sposib kondicionowannija wody w wodoprowidnych memreżi. Urząd Patentowy Ukrainy, zgłoszenie nr 6887/3A/13 z dnia 20.03.2013 r.

78. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski, Stanisław Baran, Zygmunt Kwiatkowski, Marian Wesołowski, Artur Pawłowski, Wojciech Cel, Justyna Kujawska, Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrowisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych, Zgłoszenie patentowe P.408109 z dnia 05.05.2014 r.

79. Lucjan Pawłowski, Artur Pawłowski, Zygmunt Kwiatkowski, Stanisław Baran, Marian Wesołowski, Grażyna Żukowska, Anna Wójcikowska, Sposób wytwarzania sztucznej gleby, Zgłoszenie patentowe P. 407533 z dnia 14.03.2014 r.

80. Lucjan Pawłowski, Artur Pawłowski, Zygmunt Kwiatkowski, Stanisław Baran, Marian Wesołowski, Grażyna Żukowska, Anna Wójcikowska, Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich, Zgłoszenie patentowe P.407532 z dnia 14.03.2014 r.

81. Pawłowski A., Pawłowska M., Kwiatkowski Z., Kujawska J., Cel W., Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu, Zgłoszenie patentowe P.409001 z dnia 2014-07-28

82. Lucjan Pawłowski, Stanisław Baran, Zygmunt Kwiatkowski, Artur Pawłowski,   Marian Wesołowski,  Małgorzata Pawłowska, Grażyna Żukowska, Wojciech Cel, Justyna Kujawska,   Marta Bik-Małodzińska, Sposób rekultywcaji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych, Zgłoszenie patentowe P.408999 z dnia 2014-07-28

83. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski, Stanisław Baran,      Zygmunt Kwiatkowski, Marian Wesołowski, Artur Pawłowski, Wojciech Cel, Justyna Kujawska, Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zuzytych płuczek wiertniczych, Zgłoszenie patentowe P.408947 z dnia 2014-07-21

84. Pawłowska M., Pawłowski A., Pawłowski L., Baran S., Kwiatkowski Z., Wesołowski M., Wróbel K., Cel. W., Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji dla budownictwa drogowego Zgłoszenie patentowe P.410745 z dnia 22.12.2014 r.

85. Baran S., Pawłowski L., Wesołowski M., Pawłowski A., Kwiatkowski Z., Żukowska G., Cel. W., Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej Zgłoszenie patentowe P.410743 z dnia 22.12.2014 r.

86. Baran S., Pawłowski L., Wesołowski M., Pawłowski A., Kwiatkowski Z., Pawłowska M., Żukowska G., Bik-Małodzińska M., Kujawska J., Cel W., Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych Zgłoszenie patentowe P.410744 z dnia 22.12.2014 r.

87. Pawłowska M., Pawłowski A., Pawłowski L., Kwiatkowski Z., Wróbel K., Cel. W., Kujawska J., Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych Zgłoszenie patentowe P.410528 z dnia 12.12.2014 r.

88. Pawłowski A., Cel W., Kujawska J., Sposób wytwarzania nawozów mineralnych wolno uwalniających substancje jonowe, P.410182 z dnia 19.11.2014 r. 

89. Suchorab Z., Łagód G., Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej, P-411024 z dnia 22.01.2015

90. Suchorab Z., Łagód G., Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej, P-411025 z dnia 22.01.2015

91. Pawłowska M., Pawłowski A., Gajor R., Czechowska-Kosacka A., Kujawska J., Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej, P-413861 z dnia 08.09.2015r.

92. Kowalski D.,Kowalska B., Kwietniewski M., Iwanek M., Duklewski W., Dziak S.,          Mierzwa A., Kępiński K,; Strudzienka kanalizacyjna, Zgłoszenie patentowe P-411463 z dnia 3.03.2015 r.

93. Kowalski D.,Kowalska B., Kwietniewski M., Iwanek M., Duklewski W., Dziak S., Mierzwa A., Kępiński K,; Nożowa opaska do nawiercania, Zgłoszenie patentowe W.123879 z dnia 6.03.2015 r.

94. Połednik B., Dudzińska M., Gawęda M., Sposób i urządzenie do ochrony przed przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza, Zgłoszenie patentowe P-411959 z dnia 13.04.2015 r.

95. Połednik B., Dudzińska M., Guz Ł. Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami, Zgłoszenie patentowe P-411960 z dnia 13.04.2015 r.

96. Połednik B., Guz Ł., Dudzińska M., Sposób i urządzenie do ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem, Zgłoszenie patentowe P-411961 z dnia 13.04.2015 r.

97. Połednik B., Gawęda M., Guz Ł., Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza, Zgłoszenie patentowe P-411962 z dnia 13.04.2015 r.

98. Połednik B., Dudzińska M., Burek R., Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli, Zgłoszenie patentowe P-411963 z dnia 13.04.2015 r.

99. Połednik B., Dudzińska M., Burek R., Sposób i urządzenie do personalnej ochrony przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli, Zgłoszenie patentowe P-411964 z dnia 13.04.2015 r.

100. Połednik B., Dudzińska M., Gawęda M., Sposób i urządzenie do ochrony przed wdychanymi zanieczyszczeniami powietrza, Zgłoszenie patentowe P-411967 z dnia 13.04.2015 r.

101. Połednik B., Guz Ł., Skwarczyński M., Połednik A., Układ sterowania wentylacją pomieszczeń, zwłaszcza w obiektach wielko powierzchniowych, Zgłoszenie patentowe P-4113328 z dnia 13.04.2015 r.

102. Połednik B., Dudzińska M., Kozak K., Mazur J., Grządziel D., Sposób i układ sterowania wentylacją mechaniczną pomieszczeń, Zgłoszenie patentowe P-4113329 z dnia 29.07.2015 r.

103. Połednik B., Połednik A., Sposób i urządzenie do wyznaczania optymalnych dawek flokulanta przy klarowaniu i zagęszczaniu zawiesin, Zgłoszenie patentowe P-4113330 z dnia 29.07.2015 r.

104. Połednik B., Guz Ł., Dudzińska M., Sposób i urządzenie do zintegrowanego wentylowania łożek, Zgłoszenie patentowe P-413409 z dnia 3.08.2015 r.

105. Pawłowska M., Pawłowski A., Gajor R., Czechowska-Kosacka A., Kujawska J.,  Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej, Zgłoszenie patentowe P-413861 z dnia 08.09.2015r.

106. Połednik B., Guz Ł., Dudzińska M., Skwarczyński M., Sposób i urządzenie do zintegrowanego wentylowania łożek, Zgłoszenie patentowe P-414247 z dnia 2.10.2015 r.

107. Guz Ł., Połednik B., Łagód G., Sposób i układ sterowania procesem oczyszczania ścieków, Zgłoszenie patentowe P-414273 z dnia 5.10.2015 r.

 108. Pawłowski A., Łagód G., Pawłowska M., Pawłowski L., Sposób neutralizacji filtratu z odwadniania zużytych płuczek, Zgłoszenie patentowe P- 415854 z dnia 19.01.2016 r.

 109. Pawłowski L., Pawłowski A., Pawłowska M, Baran S., Żukowska G., Kwiatkowski Z. Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego. Zgłoszenie patentowe nr P-415910 z dnia 26.01.2016

 110. Pawłowski L., Pawłowski A., Pawłowska M, Baran S., Żukowska G., Kwiatkowski Z. Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków powstających przy wydobywaniu gazu łupkowego. Zgłoszenie patentowe nr P-415911 z dnia 26.01.2016