Patenty uzyskane

Wykaz uzyskanych ochron patentowych do UP RP

1. Pawłowski L., Wasąg H., Kotowski M.

Sposób odzyskiwania cyny i ołowiu ze szlamów cynowo-ołowiowych, powstających zwłaszcza w hutnictwie miedzi

Patent 142653 z dnia 14.07.1986

2. Pawłowski L., Wasąg H., Tracz J., Kowalski Z.

Sposób dekarbonizacji wody z jednoczesną koagulacją

Patent 147582 z dnia 2.01.1989

3. Pawłowski L., Król A., Kowalski Z., Gierżatowicz R.

Sposób odzyskiwania kwasu chromowego ze zużytych kąpieli galwanicznych

Patent 144668 z dnia 30.12.1987

4. Gierżatowicz R., Pawłowski L.

Sposób deemulgacji emulsji wodno-olejowych, zwłaszcza przepracowanych chłodziw obrabiarskich

Patent 165104 z dnia 31.05.1994

5. Olchowik J. 

Sposób określania wpływu krystalograficznej orientacji podłoża monokrystalicznego na izotermiczne przesycenie roztworu nasyconego

Patent 167858 z dnia 14.06.1995

6. Olchowik J., Szymczuk D.

Sposób i urządzenie do wytwarzania cienkich gradientowych okien optycznych dla baterii słonecznych na bazie arsenu galu

Patent 170389 z dnia 3.07.1996

7. Fuszara E., Hałaj J., Kozak Z., Malicki S., Pawłowski L., Pawłowska M.

Urządzenie podające odpady do obrotowych pieców cementowych

Patent 58530 z dnia 10.11.2000

8. Pawłowski L., Pawłowska M., Kozak Z., Gierżatowicz R., Fuszrara S., Malicki S.

Sposób utylizacji odpadów szpitalnych

Patent P - 185490 z dnia 8.01.2003

9. Pawłowski L., Pawłowska M., Kozak Z., Gierżatowicz R., Fuszrara S., Malicki S.

Sposób wytwarzania klinkieru cementowego

Patent 187021 z dnia 22.10.2003

10. Pawłowski L., Stelmach K., Wójcik T., Grzywaczewski I.

Układ redukcji biogenów w reaktorze

Patent 191947 z dnia 22.02.2006

11. Olchowik J.

Sposób wytwarzania płaskich krzemowych warstw krawędziowych na powierzchni SiO2

Patent 194459 z dnia 20.12.2006

12. Olchowik J.

Sposób wykonania baterii słonecznych na bazie krzemu

Patent 1986269 z dnia 12.12.2007

13. Sobczuk H.

Sonda do pomiaru wilgotności ośrodków porowatych zwłaszcza materiałów budowlanych

Patent 198492 z dnia 30.06.2008

14. Kowalski D.

Pierścieniowa sieć wodociągowa

Patent 201102 z dnia 26.08.2008

15. Kowalski D.

Osiedlowa sieć wodociągowa

Patent P - 201104 z dnia 26.08.2008

16. Kowalski D.

Sieć wodociągowa

Patent 201103 z dnia 26.08.2008

17. Kowalski D.

Sieć wodociągowa

Patent 201105 z dnia 25.08.2008

18. Sikora R., Sikora J. Kowalska B.

Tworzywo chlorowe

Patent 201555 z dnia 29.09.2008

19. Olchowik J.

Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si

Patent 212768 z dnia 10.11.2008

20. Pawłowska M., Pawłowski L.

Sposób i urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu

Patent 212645 z dnia 25.05.2012

21. Wasąg H., Pawłowski L.

Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza

Patent 212766 z dnia 12.06.2012

22. Kowalski D.

Rura hydrauliczna o zmiennej średnicy wewnętrznej

Patent 206168 z dnia 9.03.2010

23. Kowalski D., Kowalska B.

Sposób i układ gromadzenia wody użytkowej w sieciach osiedlowych

Patent 207248 z dnia 28.06.2010

24. Kowalski D., Kowalska B., Tomczyk M. Świątkowski M.

Sposób i układ płukania sieci wodociągowej za pomocą stacji płuczącej

Patent 207247 z dnia 28.06.2010

25. Kowalski D., Kowalska B., Chmiel D., Hamryszczak P.

Sposób i układ płukania sieci wodociągowej 

26. Patent 207246 z dnia 28.06.2010

Olchowik J.

Krzemowe fotoogniwo krystaliczne i sposób jego wytwarzania

Patent nr 219944 z dnia 27.12.2011

27. Sikora J., Sikora R., Lakutowicz J., Kowalska B.

Wytłaczarka do tworzyw polimerowych

Patent 208838 z dnia 2.02.2011

28. Pawłowski L., Tetiurka W.

Sposób wytwarzania asfaltu o wysokiej odporności na koleinowanie i niskiej emisji siarkowodoru

Patent 209238 z dnia 22.03.2011

29. Pawłowski L., Tetiurka W.

Sposób wywarzania asfaltu ekologicznego o niskiej emisji związków rakotwórczych

Patent 209237 z dnia 22.03.2011

30. Pawłowski L., Pawłowska M.

Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej

Patent 209847 z dnia 13.05.2011

31. Pawłowski L., Pawłowska M., Dadej W.

Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości

Patent 210541 z dnia 16.08.2011

32. Sobczuk H., Suchorab Z.

Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach

Patent 211295 z dnia 2.09.2011

33. Sobczuk H., Suchorab Z.

Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych

Patent 211294 z dnia 2.09.2011

34. Czerniaś K., Jóźwiakowski K., Mazur A., Goral R., Pawłowski L., Szymański K., Kotulska M., Zięba J., Podstawka S., Góźdź J.

Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją oraz urządzenie do ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją

Patent 224700 z dnia 12.07.2010

35. Sikora R., Tor A., Kowalska B.

Głowica wytłaczarska

Patent 211501 z dnia 25.10.2011

36. Sobczuk H., Suchorab Z.

Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach

Patent 211296 z dnia 3.11.2011

37. Sobczuk H.

Maszyna rotacyjna

Patent 212021 z dnia 24.02.2012

38. Pawłowska M., Pawłowski L., Wasąg H.

Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych

Patent 212228 z dnia 15.03.2012

39. Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A., Piotrowicz A.,

Sposób i urządzenie do usuwania związków złowonnych przy produkcji asfaltu

Patent 211631 z dnia 29.06.2012

40. Pawłowski L., Pawłowska M., Ozonek J., Pawłowski L., Tyszko W., Czech A., 

Sposób dezodoryzacji oparów z produkcji asfaltu

Patent 211630 z dnia 29.06.2012

41. Pawłowski L., Pawłowska M., Dadej W.

Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości

Patent 212517 z dnia 18.05.2012

42. Pawłowska M., Pawłowski L.

Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu

Patent 212645 z dnia 21.11.2012

43. Wasąg H., Pawłowski L.

Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza

Patent 212766 z dnia 21.11.2012

44. Olchowik J.

Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si

Patent 212768 z dnia 21.11.2012

45. Pawłowska M., Pawłowski L.

Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu

Patent 214073 z dn. 3.07.2013

46. Iwanek M., Kowalski D. 

Sposób i zestaw do przygotowywania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji zwłaszcza dla warunków anizotropowych.

Patent nr 216076 z dnia 09.07.2013

47. Widomski M., Pawłowski L.

Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków

Patent nr 216075 z dnia 18.07.2013

48. Pawłowski L. 

Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopendienu w kolumnie homogenizacyjnej

Patent nr 217387 z dnia 23.12.2013

49. Pawłowski L., Zymek H., Pawłowska M., Urban. E. 

Sposób modyfikacji asfaltu

Patent nr P-393756 z dnia 13.03.2014

50. Olchowik J., Pawłowski L., Urządzenie do klimatyzacji

Patent nr P-397491 z dnia 08-08-2014

51. Pawłowski L., Sposób modyfikacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej 

Patent nr P-394880 z dnia 15.05.2014

52. Olchowik J.

Krzemowe fotoogniwo krystaliczne i sposób jego wytwarzania

Patent nr P-394549 z dnia 8.01.2015

53. Pawłowski L., Matynia T., Pawłowska M.

Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym

Patent nr P-398954 z dnia 18.06.2015

54. Pawłowski L., Matynia T.,

Sposób modyfikacji asfaltu mieszaniną di cyklopentadienu, styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki

Patent nr P-398955 z dnia 18.06.2015

 55. Sobczuk H., Guz Ł., 

Urządzenie do regulacji temperatury czynnika grzewczego

Patent nr P-401561 z dnia 25.09.2015

56. Iwanek M., Ciukszo M., 

Sposób oceny szczelności połączeń rurowych

Patent nr P-404619 z dnia 7.10.2015

57. Iwanek M., Ciukszo M., 

Stanowisko do oceny szczelności połączeń rurowych

Patent nr P-404620 z dnia 7.10.2015

58. Iwanek M., Ciukszo M., 

Sposób oceny szczelności połączeń rurowych

Patent nr P-401561 z dnia 12.10.2015

59. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A.  

Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesłanej w sieciach wodociągowych

Patent nr P-396165 z dnia 18.11.2015

60. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A.  

Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia wody przesłanej w sieciach wodociągowych

Patent nr P-396165 z dnia 18.11.2015

61. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A.  

Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesłanej w sieciach wodociągowych

Patent nr P-396165 z dnia 18.11.2015

62. Pawłowska M., Pawłowski L., Montusiewicz A. 

Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym

Patent nr P-398541 z dnia 17.12.2015

63. Matynia T., Pawłowski L., Pawłowski A., Matynia T., Urban E., Miduch H.

Sposób modyfikowania asfaltów drogowych

Patent nr 223463 z dnia 22.03.2016

64. Pawłowski L., Matynia T.

Sposób modyfikacji asfaltu mieszaniną dicyklopentadienu, styrenu, kauczuku polibutadienowego i siarki

Patent nr 221759 z dnia 31.05.2016

65. Pawłowski L., Matynia T., Pawłowska M.

Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym

Patent nr 221676 z dnia 31.05.2016

66. Choma A., Kowalska B., Kowalski D.

Zawór różnicowy

Patent nr 224841 z dnia 22.07.2016

67. Matynia T., Pawłowski L., Urban E., Miduch H.

Sposób modyfikowania asfaltów drogowych

Patent nr 222705 z dnia 22.06.2016

68. Sobczuk H., Guz Ł.

Układ pomiarowy stabilizujący sygnał sondy psychrometrycznej Peltiera

Patent nr 224456 z dnia 22.06.2016

69. Pawłowska M., Pawłowski L., Montusiewicz A.

Układ Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym

Patent nr 222146 z dnia 17.12.2015

70. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A.

Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesyłanej w sieciach wodociągowych

Patent nr 222928 z dnia 18.11.2015

71. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A.

4 Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej w sieciach wodociągowych

Patent nr 222929 z dnia 18.11.2015

72. Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M., Duklewski W., Dziak S., Czajka S., Mierzwa A.

Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych

Patent nr 222930 z dnia 18.11.2015

73. Iwanek M., Ciukszo M.

4 Sposób oceny szczelności połączeń rur

Patent nr 222666 z dnia 12.10.2015

74. Iwanek M., Ciukszo M.

Sposób oceny szczelności połączeń rur

Patent nr 222667 z dnia 07.10.2015

75. Iwanek M., Ciukszo M.

Stanowisko do oceny szczelności połączeń rur

Patent nr 222668 z dnia 09.10.2015

76. Sobczuk H., Guz Ł.

Sposób i urządzenie do regulacji temperatury czynnika grzewczego

Patent nr 221611 z dnia 25.09.2015

77. Jan Marian Olchowik

Sposób zwiększenia powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych wytwarzanych metodą sputeringu plazmowego

Patent nr 219163 z dnia 22.09.2014

78. Olchowik J., Pawłowski L.

Urządzenie do klimatyzacji

Patent nr 219022 z dnia 08.08.2014

79. Iwanek M., Krukowski I.

Sposób transportowania wód opadowych przez przewyższenie terenowe za pomocą urządzenia lewarowego

Patent nr 219923 z dnia 23.06.2014

80. Lucjan Pawłowski

Sposób modyfikacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej

Patent nr 218591 z dnia 15.05.2014

81. Pawłowski L., Zymek H., Pawłowska M., Urban E.

Sposób modyfikacji asfaltu

Patent nr 218050 z dnia 12.03.2014

82. Ireneusz Krukowski

Sposób łączenia elementów rur preizolowanych w systemach preizolowanych dwu rurowych

Patent nr 214035 z dnia 28.12.2011

83. Pawłowska M., Pawłowski L.

Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu

Patent nr 214037 z dnia 28.12.2011

84. Pawłowski L., Baran S., Kwiatkowski Z., Pawłowski A., Wesołowski M., Pawłowska M., Żukowska G., Cel W., Bik-Małodzińska M.

Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych

Patent nr 225699 z dnia 24.11.2016

85. Olchowik J.

Sposób wytwarzania tarczy indowo-galowej.

Patent nr 225856 z dnia 01.12.2016

86. Pawłowski A., Pawłowska M., Kwiatkowski Z., Kujawska J., Cel W.

Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu.

Patent nr 225803 z dnia 19.12.2016

87. Pawłowska M., Pawłowski L., Baran S., Kwiatkowski Z., Wesołowski M., Pawłowski A., Cel W., Kujawska J.

Sposób wytwarzania gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych.

Patent nr 227865 z dnia 08.09.2017