Studia doktoranckie

Wydział Inżynierii Środowiska prowadzi nabór na studia III stopnia (doktoranckie), stacjonarne w dyscyplinie Inżynieria Środowiska.

W dniach od 1.08 do 1.09. 2017 r. otwarty jest system elektronicznej rejestracji (ERK). Zainteresowanych prosimy o rejestrowanie się w systemie ERK - link do systemu.

Wymagane dokumenty można będzie składać (zgodnie z harmonogramem) w dniach 2-8 września 2017 r. w sekretariacie Dziekana ds. Studenckich pok. 310 (III piętro).

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego w warunkach rekrutacji.

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie.