Plany zajęć

PLANY ZAJĘĆ na rok 2020/2021 - semestr letni

Wiele pożytecznych informacji dla studentów I roku studiów.

INFORMACJA
I rok II stopnia
Zajęcia obowiązkowe realizowane w formie zdalnej

Bezpieczeństwo i higiena pracy
dr hab. inż. KRZYSZTOF J. CZARNOCKI, prof. uczelni
CZWARTEK 11 marca 2021 r. godzina 16.15 – 20.00

Studia stacjonarne

I rok - I stopień
II rok - I stopień
III rok - I stopień
I rok - II stopień - semestr rozpoczyna się 11 marca
II rok - II stopień

Studia niestacjonarne

Terminarz zjazdów dla  studentów studiów niestacjonarnych dostępny  jest tutaj.

I rok - II stopień
II rok - II stopień

 

Liczba punktów debetowych w roku akademickim 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

Rok studiów Liczb punktów
debetowych
po I semestrze 5
po II semestrze 5
po III semestrze 4
po IV semestrze 5
po V semestrze 5
po VI semestrze 0

 

Studia stacjonarne II stopnia

Rok studiów Liczb punktów
debetowych
po I semestrze 5
po II semestrze 0
po III semestrze 0

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Rok studiów Liczb punktów
debetowych
po I semestrze 5
po II semestrze 3