Egzaminy inżynierskie - terminy

Szanowni Studenci,
Wyznaczone zostały terminy Egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska:

 • 13.04. (s. 116, godz. 10-12)
  Wyniki 13.04.
 • 11.05. (Aula, godz. 10-12)
  Wyniki 11.05.
 • 23.05. (s. 116, godz. 12-14)
 • 30.05. (s. 116, godz. 12-14)

Przystąpienie do Egzaminu jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów,
 • złożeniu w dziekanacie uzupełnionego indeksu,
 • ZAPISANIU SIĘ (osobiście, telefonicznie lub mailowo) na dany termin egzaminu u sekretarza Komisji Egzaminacyjnej.
 • UWAGA! Do egzaminu przystąpić mogą WYŁĄCZNIE osoby mające status STUDENTA. Niezłożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie skutkuje wszczęciem procedury skreślenia z listy studentów, w związku z czym OSOBY, KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY PRACY DYPLOMOWEJ NIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU INŻYNIERSKIEGO.

Każdemu studentowi przysługuje prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w terminach WYBRANYCH SPOŚRÓD PODANYCH POWYŻEJ.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z sekretarzami właściwej Komisji Egzaminacyjnej:
Edyta Warzyszak, p. 310, tel. 44 29, email: e.warzyszak@pollub.pl

Obrona prac inżynierskich 22.05 (środa) - zapisy na obronę do 20.05 do godz. 12:00
Zapisy na obronę: Edyta Warzyszak, p. 310, email: e.warzyszak@pollub.pl, tel. 4429
Wgląd w prace egzaminacyjne oraz konsultacje ze sprawdzającymi je członkami Komisji Egzaminacyjnej po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową.