Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

W ramach Warsztatów organizowany jest KONKURS na najlepszą pracę dyplomową !

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich, na najlepszą prace dyplomową.

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować: gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.

Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 października 2014 r. do 31 lipca 2016 r.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 lipca 2016 r.

Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 3 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy w docx