ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USŁUGI CATERINGOWE ORAZ SERWIS KAWOWY

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas szkoleń miękkich.

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5