Bilans kompetencji

02.11.2017 r. – W związku z realizacją przez Politechnikę Lubelską oraz Fundację Absolwentów UMCS „GREEN TEAM - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy”, planujemy opracowanie narzędzia, przeprowadzenie bilansu kompetencji i indywidualnych rozmów z coachem kariery, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w tym zakresie zgodnie z zapisami procedury rozeznania rynku.

Do pobrania:

Formularz rozeznania rynku

Oświadczenie wykonawcy

Wzór CV, życiorys zawodowy

Metodyka pracy

Wykaz zrealizowanych usług

Rozeznanie rynku