Media o projekcie

- 10.2019- w numerze 10 na stronie 16 czasopisma INSTAL ukazała się informacja o rozpoczęciu realizacji projektu (nakład około 1500 egz.)

- 10.2019- w numerze 10 na stronie 379 czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja ukazała się informacja o rozpoczęciu realizacji projektu (nakład około 2000 egz.)

Załączniki: