Projektory

Tu można znaleźć kilka podstawowych informacji dot. obłsugi projektorów na aulach wykładowych. Jeśli nie możesz wyświetlić swojej prezentacji proszę wykonaj kilka prostych czynności aby zdiagnozować problem. Czynności te są łatwe i prozaiczne jednak w wielu wypadkach mogą pomoc rozwiązać problem.

  • Sprawdź czy rzutnik jest włączony. Powinno coś wyświetlać się na ekranie.
  • Upewnij się, że komputer jest podłączony do projektora.
  • Upewnij się, że w ustawieniach wyświetlania na komputerze wybrana jest opcja "Duplikuj"
  • Aby szybko zmienić ustawienia wyświetlania używamy skrótu klawiaturowego znak windowsa +P
Aula Główna
  • Uruchom główny przełącznik przy biurku. Poczekaj 15 sekund.
  • Uruchom komputer na biurku (All In One) lub podłącz zewnętrzne źródło sygnału.
  • Na nowym panelu wybierz odpowiednie źródło sygnału. Po chwili projektor włączy się automatycznie.
  • Aby wyłączyć projektor należy wcisnąć "wyłącznik projektora" na nowym panelu, poczekać 15 sekund, wyłączyć wyłącznik główny przy biurku.
  • Poniżej instrukcja obsługi nowego panelu sterującego