Wyniki postępowania rekrutacyjnegoZakwalifikowani do przyjęcia - studia stacjonarne II stopnia (II tura)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia  opublikowana została poniżej (identyfikatory NIU). Wersja drukowana listy wywieszona została na parterze budynku Wydziału Inżynierii Środowiska.

Status kandydata można również sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualne konto systemu ERK.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć w określonym terminie (19 - 21 luty 2018 r.) komplet wymaganych dokumentów, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.


W dniach od 15 do 21 lutego 2018 r. uruchomiona została uzupełniająca elektroniczna rekrutacja kandydatów (ERK) na specjalności:

 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Technologia wody, ścieków i odpadów
 • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ściekówInżynieria Odnawialnych Źródeł Energii:

 1. 40792
 2. 47383
 3. 51118
 4. 54613
 5. 55913
 6. 55967
 7. 56029
 8. 56117
 9. 56173
 10. 56798
 11. 57543
 12. 57576
 13. 57816
 14. 58436
 15. 58483
 16. 58550
 17. 59098Zaopatrzenie w Wodę i Usuwanie Ścieków:

 1. 51771
 2. 56073
 3. 56081
 4. 56378
 5. 57105
 6. 57324
 7. 57448
 8. 58461
 9. 58740Technologia Wody, Ścieków i Odpadów:

 1. 40792
 2. 47470
 3. 51637
 4. 55942
 5. 56252
 6. 57347
 7. 57630
 8. 57694
 9. 57797
 10. 71916
 11. 71969
 12. 71970
 13. 72029