Terminarz rekrutacji

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne II stopnia semestru letniego roku akademickiego 2017/2018II tura

16.02.2018 r.: Wyniki postępowania rekrutacyjnego w II turze (lista osób zakwalifikowanych);

19.02.2018 r. - 21.02.2018 r.: Rejestracja kandydatów na studia (w godz. 10:00 – 14:00 w pok. 221);

21.02.2018 r.: Ogłoszenie list przyjętych w II turzeIII tura

15.02.2018 r. – 21.02.2018 r.: Uzupełniająca elektroniczna rejestracja (ERK) na następujące specjalności:

  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
  • Technologia wody, ścieków i odpadów
  • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków

23.02.2018 r.: Wyniki postępowania rekrutacyjnego w III turze (lista osób zakwalifikowanych);

26.02.2018 r.: Rejestracja kandydatów na studia (w godz. 10:00 – 14:00 w pok. 221);

26.02.2018 r.: Ogłoszenie list przyjętych w III turzeWejście do systemu ERK (rekrutacji elektronicznej).