System Elektronicznej Rekrutacji


Wejście do Systemu Elektronicznej Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznej RekrutacjiInformacje dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia

W systemie ERK można wskazać daną specjalność jako:

  • Kierunek podstawowy
  • Kierunek alternatywny

Na każdej specjalności limity miejsc w pierwszej kolejności będą uzupełniane z listy kierunku podstawowego (lista priorytetowa). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach, mogą być uwzględniane osoby z listy kierunku alternatywnego (osoby, które nie zostały zakwalifikowane na innej specjalności na kierunku podstawowym).

Żeby spełniać wymogi kwalifikacji, musi być wykonana opłata rekrutacyjna na kierunek podstawowy (85 zł). Na kierunki alternatywne nie wykonuję się opłaty rekrutacyjnej.

Osoby chcące mieć priorytet kwalifikacji na kilku specjalnościach w ramach kierunku podstawowego, zobowiązane są wykonać opłatę rekrutacyjną na każdy z kierunków wskazany jako podstawowy. Ostatecznie można jednak wybrać tylko jedną specjalność. Jeśli kandydat nie wskaże preferowanej specjalności, zostanie wybrana ta, na którą kandydat zarejestrował się najwcześniej. 

Wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest na podstawie oceny z dyplomu ze studiów I stopnia. W sytuacjach spornych będzie brana pod uwagę średnia ocen ze studiów.