Przedłużona rekrutacja

UWAGA - Uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca na kierunkach:

Studia stacjonarne I stopnia

  • Inżynieria Środowiska
  • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii