Harmonogram rekrutacji

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są złożyć komplet wymaganych dokumentów w dniach od 18 do 20 lutego 2019 r.. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na studia.


Studia stacjonarne II stopnia (IŚ)

  • 01.12.2018 r. – 31.01.2019 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;
  • 01.02.2019 r. (po godz. 16:00): Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych;
  • 04.02.2019 r. – 06.02.2019 r.: Przyjmowanie wymaganych dokumentów w godz. 10:00 - 14:00;
  • 06.02.2019 r. (po godz. 14:00): Ogłoszenie listy osób przyjętych w I turze;
  • do 17.02.2019 r.: Uzupełniająca elektroniczna rejestracja kandydatów, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;
  • do 15.02.2019 r.: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej;
  • 18.02.2019 r. – 20.02.2019 r.: Przyjmowanie wymaganych dokumentów w godz. 10:00 - 14:00;Rekrutacja została zakończona.