Harmonogram rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia IŚ i IOŹE:
 • 17.05.2021 r. – 09.07.2021 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej;
 • Do 11.07.2021 r.: Wprowadzenie do systemu wyników ze świadectwa maturalnego;
 • 12.07.2021 r. do godz. 15:00: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia;
 • 13.07.2021 r. – 16.07.2021 r. (do 14:00):  Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów);
 • 16.07.2021 r. do 15:00: Wyniki rekrutacji w I turze.

Studia niestacjonarne II stopnia IŚ:

 • 17.05.2021 r. – 16.07.2021 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej;
 • Do 18.07.2021 r.: Wprowadzenie do systemu wyników z dyplomy ukończenia studiów inżynierskich;
 • 19.07.2021 r. do godz. 15:00: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia;
 • 20.07.2021 r. – 30.07.2021 r. (do 14:00):  Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów);
 • 23.07.2021 r. do 15:00: Wyniki rekrutacji w I turze.

Ze względu na czas dotarcia przesyłek z dokumentami, termin składania dokumentów na studia niestacjonarne wydłużony do 30 lipca!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Studia stacjonarne I stopnia IŚ i IOŹE oraz niestacjonarne II stopnia IŚ:

 • Do 15.09.2021 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu wyników ze świadectwa maturalnego lub dyplomu inżynierskiego 
 • 16.09.2021 r. do godz. 15:00: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne;
 • 17.09.2021 r. – 23.09.2021 r.:  Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów);Harmonogram opracowany jest na podstawie wytycznych Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uchwały nr 26/2020/V str. 7.