Harmonogram rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia IŚ i IOŹE:
  • 17.05.2021 r. – 09.07.2021 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej;
  • Do 11.07.2021 r.: Wprowadzenie do systemu wyników ze świadectwa maturalnego;
  • 12.07.2021 r. do godz. 15:00: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia;
  • 13.07.2021 r. – 16.07.2021 r. (do 14:00):  Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów);
  • 16.02.2021 r. do 15:00: Lista osób przyjętych.

Studia niestacjonarne II stopnia IŚ:

  • 17.05.2021 r. – 16.07.2021 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej;
  • Do 18.07.2021 r.: Wprowadzenie do systemu wyników z dyplomy ukończenia studiów inżynierskich;
  • 19.07.2021 r. do godz. 15:00: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia;
  • 20.07.2021 r. – 23.07.2021 r. (do 14:00):  Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów);
  • 23.02.2021 r. do 15:00: Lista osób przyjętych.Harmonogram opracowany jest na podstawie wytycznych Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.