Harmonogram rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia (IŚ, IOŹE) oraz studia niestacjonarne II stopnia (IŚ)

  • 18.05.2020 r. – 16.08.2020 r.: Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK), wniesienie opłaty rekrutacyjnej, wprowadzenie do systemu ocen;
  • 17.08.2020 r.: Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych;
  • 18.08.2020 r. – 21.08.2020 r. Przyjmowanie wymaganych dokumentów (w tym roku w formie elektronicznej);
  • 21.08.2020 r.: Wyniki procesu rekrutacyjnego;W przypadku gdy liczba osób przyjętych na studia będzie niższa od planowanej liczby miejsc, mogą być wyznaczone dodatkowe terminy rekrutacji (Obwieszczenie Nr 2/2020)

  • Na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: od 17 sierpnia 2020 r. do 4 października 2020 r.; 
  • Na kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia: od 17 sierpnia 2020 r. do 25 września 2020 r..Sprawdź dyżury WKR